Zawody w historii


Świat się zmienia, epoki następują jedna po drugiej. Razem z tymi zmianami ewoluują zawody świata. Niektóre przestają istnieć, w ich miejsce pojawiają się nowe, podążając za rozwojem techniki, wiedzy.

Lista zawodów, które były i przeminęły jest bardzo duża. Są też zawody, których przedstawiciele są w dzisiejszych czasach bardzo rzadko spotykani. Zależy to też od kultury i społeczeństw. W społeczeństwach bardziej rozwiniętych pewne zawody odchodzą do lamusa, natomiast trwają w innych kulturach. Takie zawody jak ludwisarz, bednarz, płatnerz czy garncarz należą już praktycznie do zawodów historycznych.

garncarz zbroja

Wraz z rozwojem informatyki oraz innych dziedzin związanych z nowoczesnymi technologiami, powstają nowe profesje o wąskich specjalnościach, takie jak administrator baz danych, webdeveloper, webdesigner.

Zawody informatyczne to grupa zawodów zbierająca specjalistów w dziedzinie szeroko rozumianej informatyki. Wśród nich wyróżnić można takie zawody jak:
informatyk - Informatyk to osoba posiadająca wiedzę i umiejętnmość w dziedzinie jaką jest budowa i działanie urządzeń komputerowych, sprzętu peryferyjnego (drukarki, plotery, skanery). Dziedzina, jaką jest informatyka jest tak obszerna, że w tej dziedzinie duża specjalizacja. Dlatego też obok informatyka jako specjalisty ogólnegow wyróżnia się programistów, administratorów, administratorów sieci komputerowych, itp.

Zawody medyczne to awody związane ze zdrowiem. Należą do nich:

Farmaceuta (ang. pharmacist) to wykwalifikowany specjalista, absolwent uczelni medycznej, zajmujący się lekami (farmacją). Farmaceuci najczęściej pracują w aptekach. Jest to zawód, który wymaga nieustannego podwyższania swoich kwalifikacji, uczestnictwa w szkoleniach, wykładach, konferencjach.

Fizjoterapeuta to specjalista w zakresie fizykoterapii, rehabilitacji. Stosuje zabiegi hydrolecznicze (leczenie wodą o określonej temperaturze, ciśnieniu), kinezyterapeutyczne (stosując ćwiczenia ruchowe), krioterapeutyczne (stosując leczenie niskimi temeraturami), światłolecznicze (leczenie światłem).

Lekarz to absolwent wyższej uczelni medycznej, specjalizujący się w leczeniu chorych. Lekarze po ukończeniu uczelni medycznej i okresie praktyki specjalizują się w specjalnościach medycznych takich jak: choroby wewnętrzne, choroby zakaźne, kardiologia, pediatria, neurologia, rehabilitacja medyczna, medycyna pracy, chirurgia, położnictwo i ginekologia, onkologia, okulistyka.

Zadaniem lekarza jest diagnozowanie, leczenie i zapobieganie chorobom poprzez stosowanie zasad współczesnej medycyny.

Wśród zadań lekarza o rożnych specjalnościach wyróżnić można:
– prowadzenie badań lekarskich
– rozmowę z pacjentem (jego rodziną), w celu określenia stanu zdrowia pacjenta
– zamawianie badań diagnostycznych i analiza wyników badań
– zalecanie zabiegów leczniczych
– wykonywania operacji
– monitorowanie postępów w leczeniu pacjenta
– doradzanie w zakresie ochrony zdrowia, żywienia i stylu życia
– wymianę informacji medycznych ze specjalistami medycznymi w celu zapewnienia kompleksowej opieki
optometrysta
Optometrysta to osoba
– zajmująca się badaniem wzroku za pomocą przyrządów specjalistycznych,
– doborem soczewek okularowych i kontaktowych,
– sprzedażą soczewek konaktowych, okularów, oprawek.
Pielęgniarka (ang. nurse) to zawód medyczny, specjalizujący się w opiece medycznej nad pacjentem.
Zadania pielęgniarki:
– koordynowanie opieki nad pacjentami
– współpraca z innymi pracownikami służby zdrowia
– bezpośrednia opieka nad pacjentem
– wykonywanie zastrzyków (iniekcji),
– towarzyszenie przy operacjach i w okresie pooperacyjnym,
– pielęgnacja pacjenta,
– podawanie leków,
– czyszczenie rany,
– zmiana opatrunku
– reagowanie w celu ograniczenia dyskomfortu oraz bólu u pacjenta
– promocja zdrowia, edukacja pielęgniarska
– odpowiadanie na pytania pacjenta i rodzin